GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : CV 4083/UBND-KTN
Về việc / trích yếu

V/v thực hiện các tiêu chí còn lại đối với các xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới năm 2021

Ngày ban hành 29/07/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Cơ quan / đơn vị ban hành HĐND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 314 | Đã tải: 10