GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn 06/HD-BTV
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM do H ội LHPN được phân công chủ trì

Ngày ban hành 08/08/2022
Loại văn bản HƯỚNG DẪN
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành CÁC SỞ - BAN - NGÀNH
Tải về máy Đã xem : 435 | Đã tải: 3