GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV
Về việc / trích yếu

Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV; ngày 31/5/2017; Về việc hướng dẫn đánh giá thẩm định và công nhận xã hoàn thành một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm

Ngày ban hành 31/05/2017
Loại văn bản HƯỚNG DẪN
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành CÁC SỞ - BAN - NGÀNH
Tải về máy Đã xem : 683 | Đã tải: 0