GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Kế haochj triển khai Quyết định 772
Về việc / trích yếu

Triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành 23/06/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Xã- Huyện - Thị xã
Tải về máy Đã xem : 163 | Đã tải: 8