GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Kế hoạch số 284/KH-UBND
Về việc / trích yếu

Triển khai thực hiện chương trình số 56-CTr/TU ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày ban hành 02/06/2020
Loại văn bản CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Trương Thanh Tùng
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 703 | Đã tải: 21