GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu

Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự và thủ tục lựa chon dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 25/04/2023
Loại văn bản NGHỊ QUYẾT
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lưu Văn Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành HĐND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 486 | Đã tải: 21