GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu

Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Ngày ban hành 25/04/2023
Loại văn bản NGHỊ QUYẾT
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lưu Văn Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành HĐND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 419 | Đã tải: 35