GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018
Về việc / trích yếu

Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 V/v Quy định tỷ lệ , định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Ngày ban hành 02/08/2018
Loại văn bản NGHỊ QUYẾT
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành HĐND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 1806 | Đã tải: 0