GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết số 120/2020/QH14
Về việc / trích yếu

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày ban hành 19/06/2020
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Cơ quan / đơn vị ban hành QUỐC HỘI
Tải về máy Đã xem : 318 | Đã tải: 0