GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : NQ 13-NQ-TU
Về việc / trích yếu

NQ số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành 16/12/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Ngô Thanh Danh
Cơ quan / đơn vị ban hành TỈNH ỦY
Tải về máy Đã xem : 721 | Đã tải: 12