GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : QĐ 1379/QĐ-TTG
Về việc / trích yếu

về việc bổ sung kinh phí thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia xây xựng nông thôn mới năm 2021

Ngày ban hành 02/08/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Cơ quan / đơn vị ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tải về máy Đã xem : 602 | Đã tải: 70