GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 2376/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

về việc kiện toàn ban chi đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành 31/03/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 301 | Đã tải: 1