GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 785/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG NGHIỆP HƯU CƠ GIAI ĐOẠN 2022-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Ngày ban hành 27/04/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 347 | Đã tải: 28