GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Quyết đinh số 48/QĐ-KTHT-HTTT
Về việc / trích yếu

Phê duyệt tài liệu tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh snr phẩm OCOP trong HTX nông nghiệp

Ngày ban hành 09/04/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành CÁC BỘ - BAN - NGÀNH - VPCP
Tải về máy Đã xem : 283 | Đã tải: 44