GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Kết luận số 54-KL/TW (s)
Về việc / trích yếu

Kết luận của Bộ chính trị ngày 7/8/2019, về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày ban hành 07/08/2019
Loại văn bản KẾT LUẬN
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Cơ quan / đơn vị ban hành BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Tải về máy Đã xem : 982 | Đã tải: 47