GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu tập huấn
Về việc / trích yếu

PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Ngày ban hành 02/04/2024
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 56 | Đã tải: 10