GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của một số Bộ, ngành giai đoạn 2021-2025
Về việc / trích yếu

MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XAY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2022 CỦA MỘT SỐ BỘ NGÀNH

Ngày ban hành 29/04/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành CÁC BỘ - BAN - NGÀNH - VPCP
Tải về máy Đã xem : 4367 | Đã tải: 14