GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Chỉ thị 01/CT-UBND 23/01/2024

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
Công điện số 698/CĐ-TTg 04/08/2022

về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Chỉ thị số 08/CT-UBND 19/07/2022

Về việc đẩy nhanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai ...

Tải về
Chỉ thị 06/CT-UBND 28/06/2022

Tằng cường hoạt động khao học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Chỉ thị số 16/CT-TTg 01/04/2020

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tải về
Chỉ thị số 15/CT-TT 27/03/2020

Về việt quán triệt thực hiện đợt cao điểm phồng chống dịch Covid-19

Tải về
Công văn số 1223/UBND-KGVX 23/03/2020

Thực hiện ý kiến của Nguyễn Xuất Phúc về phòng, chông dịch Covid-19

Tải về
Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy 22/01/2019

Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụTỉnh ủy V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình ...

Tải về
Chỉ thị 36/CT-TTg 20/03/2017

Chỉ thị 36/CT-TTg, ngày 20/3/2017 Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Chỉ thị 10-CT/TW 20/03/2017

Chỉ thị 10-CT/TW, Ngày 20/03/2017 tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc vận toàn dân đoàn kết ...

Tải về