GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch 71/KH-UBND 01/02/2024

Triển khai mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và ...

Tải về
Kế hoạch 65/KH-UBND 31/01/2024

Giám sát việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tải về
Công văn số 66/KH-BCĐ 31/01/2024

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
Chương trình số 64-CTr/TU 30/06/2023

Thuwc hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/10/2022 của Bộ Chính trị về Vùng Tây Nguyên

Tải về
Kế hoạch số 331/KH-UBND 31/05/2023

triển khai đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho ...

Tải về
Kế hoạch số 263/KH-UBND 24/04/2023

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Tải về
Kế hoạch số 207/KH-BCĐ 06/04/2023

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm ...

Tải về
Chương trình số 52-CTr/TU 21/12/2022

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/W ngày 16/6/2022 của Bộ Chính trị về Nông nghiệp, Nông dân và Nông Thôn

Tải về
Kế hoạch 717/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương ...

Tải về
Kế hoạch 718/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây ...

Tải về