GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch 717/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương ...

Tải về
Kế hoạch 718/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây ...

Tải về
Kế hoạch số 653/KH-UBND 29/11/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
Kế hoạch số 716/KH-UBND 29/11/2022

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương ...

Tải về
Kế hoạch số 706/KH-UBND 28/11/2022

Thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương ...

Tải về
Kế hoạch số 598/KH-UBND 20/10/2022

Bồi dưỡng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, buôn, bon, Tổ trưởng tổ dân phố theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ...

Tải về
Kế hoạch số 499/KH-UBND 30/08/2022

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi ...

Tải về
Kế hoạch số 478/KH-UBND 22/08/2022

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy

Tải về
Kế hoạch 190/KH-UBND 16/08/2022

Kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Song ...

Tải về
Kế hoạch 467/KH-UBND 15/08/2022

Triển khai thực hiện Quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2025 tỉnh Đắk Nông

Tải về