GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch 467/KH-UBND 15/08/2022

Triển khai thực hiện Quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2025 tỉnh Đắk Nông

Tải về
Kế hoạch 183/KH-UBND 12/08/2022

Về công tác truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Kế hoạch số 124/KH-UBND 05/08/2022

Kế hoạch Truyền thông phục vụ chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cư Jút giai đoạn 2021-2025

Tải về
Kế hoạch số 118/KH-UBND 04/08/2022

Vê viêc triển khai thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đia ban ...

Tải về
KẾ HOẠCH 436/KH-UBND 28/07/2022

TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
KẾ HOẠCH SỐ 221/KH-BCĐ 04/05/2022

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK ...

Tải về
Kế hoạch số 118/KH-UBND 13/04/2022

Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ...

Tải về
KH 884/KH-UBND 20/12/2021

Kế hoạch triển khai Quyết định 1689/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về triển khai Nghị quyết 25/2021/QH15

Tải về
Kế hoạch 122/KH-UBND 11/03/2021

Triển khai đề án chương trình một xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về
Chương trinh sô 85/CTr-VPĐPĐN-VPĐPHCM 24/06/2020

Chương trình kết nghĩa giữa Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông và Văn phòng Điều phối NTM thanh ...

Tải về