GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch 122/KH-UBND 11/03/2021

Triển khai đề án chương trình một xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về
Chương trinh sô 85/CTr-VPĐPĐN-VPĐPHCM 24/06/2020

Chương trình kết nghĩa giữa Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông và Văn phòng Điều phối NTM thanh ...

Tải về
Kế hoạch số 284/KH-UBND 02/06/2020

Triển khai thực hiện chương trình số 56-CTr/TU ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện ...

Tải về
Kế hoạch số 76/KH-VPĐP 26/05/2020

V/v Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông ...

Tải về
Kế hoạch số 245/KH-UBND 13/05/2020

Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Tải về
Kế hoạch số 86/KH-BCĐ 26/02/2020

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

Tải về
Kế hoạch số 06/KH-UBND 08/01/2020

Tổ chức hoạt động ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2020

Tải về
Kế hoạch số: 97/KH-BTV ngày 18/7/2018 18/07/2018

Kế hoạch số: 97/KH-BTV ngày 18/7/2018 V/v triển khai thực hiện Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 ...

Tải về
Chương Trình Phối Hợp 243/CTPH-BNN-HLHPNVN 01/11/2017

Chương trình phối hợp 243/CTPH-BNN-HLHPNVN, ngày 1/11/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ ...

Tải về
Kế hoạch số: 739/KH-SCT 02/06/2017

Kế hoạch số: 739/KH-SCT; ngày 02/06/2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng ...

Tải về