GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 4967/UBND-NNTNMT 24/08/2023

V/v nâng cao hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông ...

Tải về
Công văn số 4218/UBND-NNTNMT 26/07/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới

Tải về
Công văn số 3985/UBND-NNTNMT 17/07/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã đã được công ...

Tải về
Công văn số 3155/UBND-NNTNMT 07/06/2023

V/v triển khai quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa ...

Tải về
Công văn số 3156/UBND-NNTNMT 07/06/2023

V/v tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng ...

Tải về
Công văn số 3636/BNN-VPĐP 06/06/2023

V/v trả lời vướng mắc về đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đô thị văn minh trong ...

Tải về
Công văn số 3088/UBND-NNTNMT 05/06/2023

V/v tập trung triển khai chỉ tiêu nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Tải về
Công văn số 2999/UBND-NNTNMT 31/05/2023

V/v triển khai MÔ HÌNH thí điểm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng ...

Tải về
Công văn số 2968/UBND-NNTNMT 30/05/2023

V/v giao triển khai thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn ...

Tải về
Công văn số 337/VPĐP-OCOP 30/05/2023

V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP

Tải về