GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 2630/UBND-NNTNMT 13/05/2024

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-BNN-VPĐP ngày 25/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ...

Tải về
Công văn số 49/VPĐP 12/04/2024

Báo cáo công khai số liệu thực hiên chi dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024

Tải về
Mô hình sáng kiến hay trong nông thôn mới 06/03/2024

MÔ HÌNH HAY TRONG NÔNG THÔN MỚI

Tải về
Công văn số 7570/BCĐ-NTM 11/12/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với ...

Tải về
Công văn số 4967/UBND-NNTNMT 24/08/2023

V/v nâng cao hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông ...

Tải về
Công văn số 4218/UBND-NNTNMT 26/07/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới

Tải về
Công văn số 3985/UBND-NNTNMT 17/07/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã đã được công ...

Tải về
Công văn số 3155/UBND-NNTNMT 07/06/2023

V/v triển khai quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa ...

Tải về
Công văn số 3156/UBND-NNTNMT 07/06/2023

V/v tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng ...

Tải về
Công văn số 3636/BNN-VPĐP 06/06/2023

V/v trả lời vướng mắc về đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đô thị văn minh trong ...

Tải về