GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn 03/HĐ_SNV 26/10/2022

khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

Tải về
Hướng dẫn 06/HD-BTV 08/08/2022

Hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM do H ội LHPN được ...

Tải về
Công văn số 4342/UBND-NNTNMT 01/08/2022

Văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh

Tải về
Hướng dẫn 1064/HD-BVHTTDL 30/03/2022

Văn bản Hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch

Tải về
Sổ tay hỏi đáp OCOP 11/03/2021

Sổ tay hỏi đáp OCOP

Tải về
Hướng dẫn số 73/HD-VPĐP 26/05/2020

V/v lập hồ sơ , tài liệu minh chứng kết quả đạt các chỉ tiêu, tiêu chí trọng Bộ tiêu ...

Tải về
Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKTTW 24/04/2019

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 ...

Tải về
Lấy góp ý Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu 26/11/2018

Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu

Tải về
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017

Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 21/11/2017 V/v ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trinh ...

Tải về
Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV 31/05/2017

Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV; ngày 31/5/2017; Về việc hướng dẫn đánh giá thẩm định và công nhận xã hoàn thành ...

Tải về