GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
748/HD-BTĐKT, ngày 24/4/2019 V/vHướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 24/04/2019

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 ...

Tải về
Lấy góp ý Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu 26/11/2018

Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu

Tải về
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017

Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 21/11/2017 V/v ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trinh ...

Tải về
Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV 31/05/2017

Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV; ngày 31/5/2017; Về việc hướng dẫn đánh giá thẩm định và công nhận xã hoàn thành ...

Tải về
Hướng dẫn số :78/HD-MTTW-BTT 24/04/2017

Hướng dẫn số :78/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2017 về việc Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài ...

Tải về
Hướng Dẫn : Số 07/HD-BCĐ 02/09/2015

Hướng Dẫn : Số 07/HD-BCĐ ngày 2/9/2015 V/v Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới Trên ...

Tải về