GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND 18/12/2019

V/v ban hành quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố khu dân cư ...

Tải về
Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (s)

Tải về
Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm ocop... 20/08/2019

Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương ...

Tải về
Quyết định số 2115/QĐ-UBND, Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Đắk Nông 25/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao ...

Tải về
Quyết định số: 2116/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí về vườn mẫu – rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông ...

Tải về
Quyết định số: 1457/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định số: 1467/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu - rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa ...

Tải về
Quyết định số :1393/QĐ-UBND, ngày 06/09/2018 06/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn ...

Tải về
Quyết định số : 1370/QĐ-UBND, ngày05/09/2018 05/09/2018

Về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021

Tải về
Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 28/08/2018

Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản ...

Tải về