GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND 21/02/2023

Ban hành Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho ...

Tải về
Quyết định 106/QĐ-UBND 03/02/2023

Tải về
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND 31/01/2023

Ban hành Quy định cơ chế quay vòng 1 phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo ...

Tải về
Quyết định số 2203/QĐ-UBND 28/12/2022

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh ...

Tải về
Quyết định số 1822/QĐ-UBND 18/11/2022

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông ...

Tải về
Quyết định 1700/QĐ-UBND 18/10/2022

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng ...

Tải về
Quyết định 1703/QĐ-UBND 18/10/2022

Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Quyết định 07/QĐ-BCDDCTWW_VPĐP 17/10/2022

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình tăng cường bảo ...

Tải về
Quyết định số 05/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Quyết định số 04/QĐ-BCĐTƯ-VPĐPNTM 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025

Tải về