GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 1451/QĐ-UBND 02/11/2023

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và ...

Tải về
công văn số 6375/UBND-NNTNMT 24/10/2023

Về việc triển khai mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực ...

Tải về
Báo cáo số 673/BC-UBND 17/10/2023

Sơ kết 03 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ...

Tải về
Quyết định 1161/QĐ-UBND 11/09/2023

Về việc công nhận xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Tải về
Quyết định 1160/QĐ-UBND 11/09/2023

Về việc công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Tải về
Quyết định số 999/QĐ-UBND 16/08/2023

Về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 27/07/2023

Quyết định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi bảo trì đối với các công ...

Tải về
Quyết định số 1080/QĐ-UBND 30/06/2023

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình ...

Tải về
Quyết định số 769/QĐ-UBND 28/06/2023

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí mô hình thôn ...

Tải về
Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND 20/06/2023

Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án ...

Tải về