GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND 18/12/2019

V/v ban hành quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố khu dân cư ...

Tải về
Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (s)

Tải về
Quyết định số: 1048/QĐ-TTg 20/08/2019

Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương ...

Tải về
Quyết định số 2115/QĐ-UBND 25/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao ...

Tải về
Quyết định số 2116/QĐ-UBND 20/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông ...

Tải về
Quyết định số: 1457/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định số: 1467/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu - rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa ...

Tải về
Quyết định số :1393/QĐ-UBND, ngày 06/09/2018 06/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn ...

Tải về
Quyết định số : 1370/QĐ-UBND, ngày05/09/2018 05/09/2018

Về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021

Tải về
Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 28/08/2018

Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản ...

Tải về