GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 391/QĐ-UBND 03/07/2017

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ...

Tải về
Quyết định số:995/QĐ-UBND 22/06/2017

Quyết định số:995/QĐ-UBND, Ngày 22/6/2017Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông ...

Tải về
Quyết định số : 900/QĐ-TTg 20/06/2017

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó ...

Tải về
Quyết định số: 888/QĐ-UBND 30/05/2017

Quyết định số: 888/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; Về việc Ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với ...

Tải về
Quyết định số: 676/QĐ-TTg 18/05/2017

Quyết định số: 676/QĐ-TTg; ngày 18/5/2017; ​Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ...

Tải về
Quyết định số 1122/QĐ-UBND 07/04/2017

Quyết định số 1122/QĐ-UBND, Ngày 7/4/2017 Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua đắk nông chung sức ...

Tải về
Quyết Định 1980/QĐ-TTg 03/04/2017

Quyết Định 1980/QĐ-TTg, Ngày 03/4/2017 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ...

Tải về
Quyết Định 28/2016/QĐ-UBND 20/03/2017

Quyết Định 28/2016/QĐ-UBND, 20/3/2017 Ban hành Quyết định thực hiện Chương trình kiên cô hóa kênh mương và giao thông ...

Tải về
Quyết Định 2034/QĐ-UBND 19/01/2017

Quyết Định 2034/QĐ-UBND, Ngày 19/1/2017 Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đụa" Đắk ...

Tải về
Quyết định số: 2083/QĐ-UBND 29/11/2016

Quyết định số: 2083/QĐ-UBND 29/11/2016Về việc điều chỉnh danh sách đơn vị đỡ đầu xây dựng nông thôn mới trên ...

Tải về