GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết Định 1980/QĐ-TTg 17/11/2016

Quyết Định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/11/2016 Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Quyết định số 1842/QĐ-UBND 24/10/2016

về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG

Tải về
Quyết Định 41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016

Quyết Định 41/2016/QĐ-TTg, Ngày 10/10/2016 Ban hành quy chế quản ký, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết Định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 16/08/2016

Quyết Định 1600/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 10/08/2016

Quyết định 1584/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai ...

Tải về
Quyết Định 1730/QĐ-TTg 09/05/2016

Quyết Định 1730/QĐ-TTg, ngày 09/5/2016 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung ...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 558/QĐ-TTG 05/04/2016

QUYẾT ĐỊNH 558/QĐ-TTG ngày 05/04/2016 NĂM 2016 VỀ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀ QUY ĐỊNH THỊ XÃ, THÀNH ...

Tải về
Quyết định số 524/QĐ-TTg 01/04/2016

Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 v/v Ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ...

Tải về
Quyết định 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 11/03/2016

Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương ...

Tải về
Quyết Định 1705/QD-UBND 05/10/2015

Quyết Định 1705/QD-UBND, Ngày 5/10/2015 Ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây ...

Tải về