GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định 1700/QĐ-UBND 18/10/2022

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng ...

Tải về
Quyết định 1703/QĐ-UBND 18/10/2022

Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Quyết định 07/QĐ-BCDDCTWW_VPĐP 17/10/2022

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình tăng cường bảo ...

Tải về
Quyết định số 05/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Quyết định số 04/QĐ-BCĐTƯ-VPĐPNTM 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025

Tải về
Quyết định số 06/QĐ-BCDDTWW-VPĐP 12/10/2022

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số ...

Tải về
Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND 29/09/2022

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ...

Tải về
Quyết định số 7032/QĐ-BCA-V05 23/09/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ...

Tải về
Quyết định 1533/QĐ-UBND 13/09/2022

Thành lập Ban tổ chức lễ công bố thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn ...

Tải về
Quyết định 1495/QĐ-UBND 05/09/2022

Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về