GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 999/QĐ-UBND 16/08/2023

Về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 27/07/2023

Quyết định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi bảo trì đối với các công ...

Tải về
Quyết định số 1080/QĐ-UBND 30/06/2023

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình ...

Tải về
Quyết định số 769/QĐ-UBND 28/06/2023

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí mô hình thôn ...

Tải về
Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND 20/06/2023

Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án ...

Tải về
Quyết định số 628/QĐ-UBND 17/05/2023

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới thuộc xã đặc ...

Tải về
Quyết định số 1824/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2023

V/v Phê duyệt mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình chuyển sổi số trong xây ...

Tải về
Quyết định số 567/QĐ-UBND 08/05/2023

Về việc ban hành quy định về hợp tác xã "có quy mô thành viên đủ lớn" thực hiện chỉ ...

Tải về
Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP 14/04/2023

Phe duyệt các danh mục thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

Tải về
Quyết định số 1796/QĐ-BNN-VPĐP 09/04/2023

Về việc Phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, ...

Tải về