GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 1008/QĐ-BNN-VPĐP 21/03/2023

Quy chế quản lý tổ chức thực hiện Chương trình Khoa học công nghệ phụ vụ xây dựng nông ...

Tải về
Quyết định 351/QĐ-UBND 21/03/2023

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tải về
Quyết định số 148/QĐ-TTg 24/02/2023

Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã ...

Tải về
Quyết định số 222/QĐ-BCĐ 22/02/2023

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND 21/02/2023

Ban hành Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho ...

Tải về
Quyết định 106/QĐ-UBND 03/02/2023

ban hành thiết kế mẫu - thiết kế điển hình

Tải về
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND 31/01/2023

Ban hành Quy định cơ chế quay vòng 1 phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo ...

Tải về
Quyết định số 2203/QĐ-UBND 28/12/2022

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh ...

Tải về
Quyết định số 1822/QĐ-UBND 18/11/2022

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông ...

Tải về
Quyết định 1700/QĐ-UBND 18/10/2022

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng ...

Tải về