GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định 722/QĐ-UBND 18/04/2022

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG

Tải về
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ NTM NĂM 2019-2021 31/03/2022

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, TP hoàn thành nhiệm vụ XDNTM

Tải về
Quyết định 35/QĐ-BCĐCTMTQG 25/03/2022

Về việc ban hành chuong trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 25/03/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 320/QĐ-TTg 08/03/2022

Ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới; thị xã, TP trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ ...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 319/QĐ-TTg 08/03/2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu giai đoạn 2021-2025

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 318/QĐ-TTg 03/03/2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông ...

Tải về
QĐ 427/QĐ-UBND 24/02/2022

THANH LẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH MỨC ĐỘ ĐẠT TỪNG TIÊU CHÍ CỦA XÃ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO ...

Tải về
Quyết định 263/QĐ-TTg 22/02/2022

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
Quyết định 89/QĐ-UBND 12/01/2022

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng ...

Tải về