GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 2288/QĐ-UBND 22/08/2022

Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc ...

Tải về
Quyết định 1312/QĐ-UBND 08/08/2022

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

Tải về
Quyết định số 2200/QĐ-UBND 04/08/2022

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện ...

Tải về
Quyết định số 926/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây ...

Tải về
Quyết định số 18/QĐ-TTg 02/08/2022

Quy định điều kiện. trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn ...

Tải về
Quyết định số 925/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn ...

Tải về
Quyết định số 924/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh ...

Tải về
Quyết định số 923/QĐ-TTg 02/08/2022

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Quyết định số 919/QĐ-TTg 01/08/2022

Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025

Tải về
Quyết định số 1238/QĐ-UBND 27/07/2022

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh ...

Tải về