GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có cấp ủy

Thứ tư - 25/08/2021 16:36

Sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 41 ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới”, đến nay tỉnh Đắk Nông đã xây dựng được 71/71 chi bộ quân sự xã phường, thị trấn có cấp ủy, đạt 100%.

Cơ cấu thành phần chi bộ quân sự xã bao gồm bí thư đảng ủy xã, kiêm chính trị viên trực tiếp làm bí thư chi bộ, các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự. Cấp ủy chi bộ gồm chính trị viên, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk R’Moan (Gia Nghĩa) triển khai nhiệm vụ (Ảnh chụp trước 27/4)

Theo đánh giá, việc tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; khẳng định Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, nhất là lực lượng vũ trang ở cơ sở.

Chi bộ quân sự thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Chất lượng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên ngày càng cao.

Vai trò của chi bộ quân sự trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở được khẳng định, phát huy, góp phần giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, xây dựng động cơ trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong cán bộ, chiến sĩ…

Các chi bộ quân sự cấp xã đã phối hợp bồi dưỡng, kết nạp trên 536 đảng viên mới trong lực lượng dân quân, tự vệ.  

Chi bộ quân sự cấp xã đã lãnh đạo, tổ chức trên 2.000 lượt dân quân phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm tra địa bàn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 1.000 lượt dân quân phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, với trên 3.600 ngày công. Trên 5.000 lượt dân quân làm công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, với trên 14.000 ngày công…

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn