GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


Bồi dưỡng niềm tin, xây dựng động cơ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Thứ tư - 25/08/2021 16:32

Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN) được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, tạo lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi dưỡng niềm tin, xây dựng động cơ, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GDQPAN, cùng với quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, Hội đồng GDQPAN từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, thống nhất, sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn đầy đủ, đồng bộ các nội dung triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời đạt hiệu quả cao.

Xác định động cơ đúng đắn, thanh niên TP. Gia Nghĩa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021

Hoạt động của Hội đồng GDQPAN từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đổi mới, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các thành viên, nhất là lực lượng quân sự tỉnh – cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành, điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, giải pháp đúng đắn để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Từ tỉnh đến các huyện, thành phố đều tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên giảng dạy kiến thức quốc phòng cả về nội dung và phương pháp, làm cơ sở truyền thụ kiến thức QPAN phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, trong 5 năm qua, tỉnh đã cử 24 lượt giáo viên đi đào tạo ngắn hạn theo chỉ tiêu của Bộ GD-ĐT.

Mặt khác, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT mở 5 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 205 lượt giáo viên kiêm nhiệm môn GDQPAN. Ngoài nội dung, các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào phương pháp giảng dạy, quản lý môn học, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập cho học sinh, sinh viên.

Công an tỉnh mở 40 lớp bồi dưỡng với gần 4.000 lượt cán bộ thôn, buôn, bon, tổ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp về phương pháp tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống các tai nạn, tệ nạn xã hội.

Dù ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, nhưng địa phương luôn quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống trường lớp bảo đảm cho học tập môn GDQPAN. Các nhà trường, cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, in ấn tài liệu, tu sửa thao trường, bãi tập và những nhu cầu cần thiết khác phục vụ giảng dạy và học tập…

Đi đôi với đó, việc kiểm tra được chú trọng đã kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế, đề ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, đưa công tác GDQPAN ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Học sinh Trường THPT Gia Nghĩa trong giờ học môn GDQP. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Những kết quả nổi bật

Trước yêu cầu, nhiệm vụ, hàng năm Hội đồng GDQPAN các cấp khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ, công chức, đảng viên trong diện bồi dưỡng kiến thức QPAN. Trên cơ sở đó, từng cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo phân cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã cử 20 cán bộ đối tượng 1 tham gia các lớp do Bộ Quốc phòng tổ chức, đạt 95,2%; cử 416 cán bộ đối tượng 2 tham gia các khóa học do Quân khu 5 và Bộ Công an tổ chức, đạt 93,9%. Hội đồng GDQPAN tỉnh mở 42 lớp cán bộ đối tượng 3, đạt 100%. Hội đồng GDQPAN các huyện thành phố mở 278 lớp, với gần 22.000 lượt cán bộ đối tượng 4 tham gia, đạt 97,6%. Ngoài ra, các địa phương còn mở 34 lớp cho 378 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, 1.579 vị chức sắc, chức việc tôn giáo.

Cùng với triển khai đồng bộ, duy trì nghiêm việc giảng dạy môn GDQP cho học sinh, sinh viên, các trường thường xuyên tăng cường các hoạt động ngoại khóa thiết thực như tổ chức hội thi, hội thao quân sự, nói chuyện truyền thống, tham quan các di tích lịch sử, nhà truyền thống, bảo tàng, các đơn vị quân đội…
Ngoài ra, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 3 khóa “Học kỳ quân đội”, để lại ấn tượng sâu sắc trong phụ huynh, học sinh.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, các hoạt động, cán bộ, công chức và đảng viên nhận thức sâu sắc đúng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân mà trọng tâm là xây dựng tỉnh, huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra chủ trương, biện pháp, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kết hợp củng cố quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Học sinh, sinh viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, kỹ năng quân sự cần thiết, cũng như xây dựng tính nhân văn, hình thành nhân cách, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân…

Huyện Đắk Mil trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức việc các tôn giáo (Ảnh chụp trước 27/4)

Xây dựng thế trận vững chắc

Song song với việc chỉ đạo bồi dưỡng cho các đối tượng, công tác GDQPAN toàn dân là một nội dung có ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Theo Hội đồng GDQPAN tỉnh, với lực lượng đông, nhiều thành phần khác nhau, trình độ nhận thức không đồng đều, đòi hỏi hình thức, phương pháp, nội dung bồi dưỡng kiến thức GDQPAN luôn phải phù hợp với từng đối tượng mới đạt hiệu quả.

Trong 5 năm qua, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện chuyên mục QPAN toàn dân để đăng phát rộng rãi. Các đơn vị, địa phương tổ chức các đợt chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kết nghĩa với các thôn, bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết,  giúp đỡ người dân xây dựng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục sưu tầm hiện vật, hình ảnh có giá trị lịch sử bổ sung cho Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng nhu cầu khách tham quan, nghiên cứu học tập. Qua đó, truyền thống dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng được khơi dậy, trách nhiệm công dân tham gia nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được nâng cao.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn