GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ ba - 10/12/2019 10:20

Tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự  xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của chi bộ quân sự  xã đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

Lực lượng dân quân xã Thuận Hà (Đắk Song) phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phan Tân

Theo đánh giá, các chi bộ quân sự  xã đã có chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy quân sự , các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực ở từng địa phương. Mặt khác, tình hình tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ quân sự  cấp xã chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt được duy trì có nền nếp. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên được tăng cường. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm ở cơ sở.

Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, bình quân có trên 95% cấp ủy, chi bộ và 98,7% đảng viên trong chi bộ quân sự  cấp xã hoàn thành tốt hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2009 đến nay, các chi bộ quân sự  cấp xã đã bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng được 1.025 đảng viên trong lực lượng dân quân; phối hợp với các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng 289 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên.

Dân quân thường trực xã Thuận An (Đắk Mil) nỗ lực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phan Tân

Phát huy vai trò lãnh đạo quân sự quốc phòng ở cơ sở

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khá tốt. Các chi bộ quân sự  xã đã khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng, làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các chi bộ đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự  xã phối hợp tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục cho Ban Chỉ huy quân sự  xã và các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tăng cường. Qua đó, nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Từ năm 2009 đến nay không có trường hợp nào cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ bị lôi kéo tham gia vào các vụ tập trung đông người hoặc bị móc nối, lôi kéo tham gia các tổ chức, lực lượng cơ hội thù địch. chi bộ quân sự  xã đã chỉ đạo, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 13.537 lượt người cũng như lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Dân quân thường trực xã Thuận An (Đắk Mil) luyện tập phương án bảo vệ trụ sở cơ quan. Ảnh: Phan Tân

Việc tuyển chọn kết nạp công dân vào lực lượng dân quân được thực hiện theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu và thực hiện theo phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng ở cơ sở. Đến nay, tại 71 cơ sở dân quân quy mô tổ chức đủ quân số, biên chế đầy đủ các thành phần lực lượng; Tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 19%. Hàng năm 100% cơ sở dân quân đã được huấn luyện, quân số đạt trên 90% trở lên.

Công tác diễn tập, hội thi, hội thao đối với lực lượng dân quân được tiến hành đồng bộ. Lực lượng dân quân đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Hiện nay, toàn tỉnh có 71/71 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự; trong đó có 69/71 chi bộ có cấp ủy, đạt 97,18%, tăng 84,51% so với năm 2009. Thành phần cơ cấu đảng viên chi bộ quân sự  thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 35 gồm: Bí thư đảng ủy xã kiêm chính trị viên trực tiếp làm bí thư chi bộ; các đảng viên trong Ban Chỉ huy quân sự  xã (chỉ huy trưởng, bí thư đoàn xã kiêm chính trị viên phó, xã đội phó) và đảng viên lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động (riêng cấp ủy chi bộ gồm các chính trị viên, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó).

 

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự  xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2009-2019 do Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các chi bộ quân sự  cấp xã phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, quân đội, địa phương. Đảng ủy Quân sự tỉnh, các huyện ủy, thị ủy quan tâm, tổ chức bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các chi bộ quân sự  cấp xã hoạt động đạt kết quả cao nhất, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

Click để đánh giá bài viết:
Rất kémKémĐượcTốtRất tốt (Chưa có đánh giá)
Loading...
Từ khóa:

132 phản hồi

 1. Trackback

  Interesting post

 2. viagra 100mg (06/04/2020) :

  Thank you

  Good blog. Interesting post.

 3. tadalafil 20mg (08/04/2020) :

  tadalafil 20mg http://genericalis.com/

 4. chloroquine phosphate (08/04/2020) :

  Many thanks

  Interesting blog, good post.

 5. best cialis site (12/04/2020) :

  Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 6. cealis (13/04/2020) :

  abroad highway [url=http://cialisles.com#]cealis[/url] just plane probably ordinary generic cialis for sale online away variation cealis initially trouble http://cialisles.com/

 7. generic ventolin (15/04/2020) :

  away recording [url=https://amstyles.com/#]generic ventolin[/url] soon location significantly hunt generic ventolin inhalers for sale hardly theme generic ventolin sure confusion https://amstyles.com/

 8. viagra.com (21/04/2020) :

  viagra.com

  Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương – Nông thôn mới

 9. generic viagra available (26/04/2020) :

  generic viagra available

  Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương – Nông thôn mới

 10. JamesPip (14/06/2020) :

  Знаете ли вы?
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.
  Советский разведчик-нелегал создал в Европе разведгруппу, успешно проработавшую всю войну.
  Один из старейших музеев Амстердама находится в церкви на чердаке.
  На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.

  http://0pb8hx.com

 11. JamesPip (15/06/2020) :

  Знаете ли вы?
  В игре про выгорание отражён печальный личный опыт главного разработчика.
  Команды тренера года АБА и НБА ни разу не стали в них финалистками.
  Издательство «Шиповник» было задумано для публикации сатиры, однако вместо неё печатало Лагерлёф, Бунина и Джерома Джерома.
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.

  http://0pb8hx.com

 12. JerrySob (07/07/2020) :

  Знаете ли вы?
  После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
  Двое капитанов первого кругосветного плавания были казнены, следующего высадили на необитаемый остров.
  Ливийский диктатор пытался спасти от казни премьер-министра Пакистана.
  Искусствоведы спорили, смирилась ли со скорой смертью неизлечимо больная женщина на картине русского художника, а она прожила ещё 37 лет.

  arbeca

 13. JerrySob (07/07/2020) :

  Знаете ли вы?
  Сын политика-пьяницы помог принять сухой закон в своей провинции.
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Водитель ледового комбайна стал звездой единственного матча НХЛ, в котором принял участие.
  Первый в мире короткоствольный револьвер (англ.)русск. с откидным барабаном стал символом кинонуара.

  arbeca

 14. how much is prednisone cost https://bvsinfotech.com/

 15. buy viagra internet (03/08/2020) :

  buy viagra internet

  Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương – Nông thôn mới

 16. buy cialis samples (04/08/2020) :

  buy cialis samples https://wisig.org/

 17. generic drug for lumigan (05/08/2020) :

  generic drug for lumigan https://www.jueriy.com/

 18. chloroquine phosphate and hydroxychloroquine https://chloroquine1st.com/

 19. buy hydroxychloroquine online

  Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương – Nông thôn mới

 20. cialis dosage (14/08/2020) :

  cialis dosage http://cialisoni.com/

 21. bsooErymn (19/08/2020) :

  https://mypharmexe.com/ generic viagra online for sale

 22. cost of sitagliptin (21/08/2020) :

  cost of sitagliptin http://lm360.us/

 23. Nike Air Max 270 (22/08/2020) :

  http://www.jerseys-nba.us/ Cheap NBA Jerseys

 24. Kobe Bryant Jersey (27/08/2020) :

  http://www.kobebryantjersey24.us/ Kobe Bryant Jersey 24

 25. help with writing thesis (28/08/2020) :

  help with thesis statements http://thesiswritinghelpfvb.com/

 26. bsbbgaliva (28/08/2020) :

  buy tadalafil online cialis tadalafil cialis no prescription

 27. cialis no prescription (28/08/2020) :

  generic cialis http://loncialis.com/ buy tadalafil

 28. Jordan AJ 1 (28/08/2020) :
 29. vsvhduarm (28/08/2020) :

  cialis 20mg buy cheap cialis cialis coupon

 30. fbbkHeemI (28/08/2020) :

  cheap generic viagra buy viagra soft viagra pills

 31. buy tadalafil (28/08/2020) :

  generic tadalafil http://jacialis.com/ tadalafil

 32. cialis no prescription (28/08/2020) :

  tadalafil 20 mg http://jocialisrl.com/ cialis price

 33. women viagra (29/08/2020) :

  viagra cheapest http://ajviagra.com/ buy viagra soft

 34. bfnhbwhive (29/08/2020) :

  thesis proposal example how to write a phd thesis phd thesis database

 35. bsbhnaild (29/08/2020) :

  buy tadalafil online tadalafil tablets 20 mg cialis brand

 36. bsbnduarm (29/08/2020) :

  viagra information viagra dosage discount viagra

 37. Jordan 11 Retro (29/08/2020) :

  http://www.adidasyeezyonlinestore.us/ Adidas Yeezy Online Store

 38. Nike Outlet (29/08/2020) :
 39. viagra tablets (29/08/2020) :

  buy viagra pills http://kauviagra.com/ viagra use

 40. fbbkmaise (29/08/2020) :

  cialis sale cialis brand tadalafil best price

 41. cialis professional (29/08/2020) :

  cialis online pharmacy http://sjcialis.com/ cialis online

 42. Human Races (29/08/2020) :
 43. NBA Jerseys (30/08/2020) :
 44. Jordan 1s (30/08/2020) :

  http://www.airmaxclearancesale.us/ Air Max Clearance Sale

 45. Adidas Yeezy (30/08/2020) :

  http://www.adidasyeezyofficialwebsite.com/ Adidas Yeezy Official Website

 46. Jordans Shoes (30/08/2020) :
 47. bsrcxnaild (31/08/2020) :

  dissertation abstract dissertation assistance writing what is dissertation

 48. dhgbgaliva (31/08/2020) :

  paper writers order paper online need help writing a paper

 49. where can i buy an essay (31/08/2020) :

  buy an essay online cheap http://buyessayhelpvwe.com/ cheap essays for sale

 50. kidfaduarm (31/08/2020) :

  do my essay cheap buy essay cheap online do my essay for me cheap

 51. bsjkHeemI (31/08/2020) :

  help writing a thesis statement writing a thesis paper who to write a thesis

 52. Nike UK (31/08/2020) :
 53. online custom essays my custom essay custom essays review

 54. pay to write paper (31/08/2020) :

  custom written papers http://writemypaperbuyxvv.com/ do my paper

 55. dissertation statistics http://dissertationhelpxvf.com/ dissertation writing coach

 56. NFL Jerseys (31/08/2020) :
 57. thesis consulting (31/08/2020) :

  thesis formatting http://thesisbyl.com/ uk thesis

 58. muikduarm (01/09/2020) :

  buy research papers no plagiarism i want to buy a research paper custom research papers writing service

 59. Nike Shoes (01/09/2020) :
 60. professional research paper writing service http://researchpapersgaa.com/ custom essay research paper

 61. nhjumaise (01/09/2020) :

  custom essay cheap essay writing services custom writing essay

 62. common app essay help (01/09/2020) :

  essay writing services http://essaywritingservicefav.com/ essay service

 63. ikiykwhive (01/09/2020) :

  custom essay meister review http://customessaywritershb.com/ professional college essay writers

 64. Yeezy Supply (02/09/2020) :
 65. Jordan Retro 4 (03/09/2020) :
 66. azithromycin canada (04/09/2020) :

  azithromycin canada https://azithromycinx250.com/

 67. Yeezy Boost 350 (05/09/2020) :
 68. Jordan 4 Retro (07/09/2020) :
 69. Yeezy (07/09/2020) :
 70. Yeezy 380 (07/09/2020) :
 71. Yeezy 350 V2 (08/09/2020) :
 72. brand viagra on sale (18/09/2020) :

  brand viagra on sale

  Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương – Nông thôn mới

 73. UGG UK (18/09/2020) :

  [url=https://www.timberlands.me.uk/][b]Timberland[/b][/url]

 74. gjjxhnaild (20/09/2020) :

  what does viagra do generic viagra online for sale otc viagra

 75. bgnnnaild (20/09/2020) :

  online cialis cialis without a doctor prescription canadian pharmacy cialis

 76. ntjjdnaild (20/09/2020) :

  tadalafil 20 mg buy tadalafil tadalafil online

 77. bfnherork (20/09/2020) :

  tadalafil generic cialis online tadalafil

 78. Sammgaliva (20/09/2020) :

  viagra substitute viagra india women viagra

 79. bfnyToryerork (20/09/2020) :

  cialis tadalafil cialis online no prescription generic tadalafil

 80. ngikkwhive (20/09/2020) :

  roman viagra buy viagra how much viagra should i take the first time?

 81. bouuoaliva (20/09/2020) :

  purchase viagra buy viagra generic viagra india

 82. bfnfjhnaild (20/09/2020) :

  buy cheap viagra purchase viagra viagra online

 83. btvgywhive (21/09/2020) :

  generic cialis india cialis side effects cialis for women

 84. Yeezy (21/09/2020) :

  [url=https://www.uggoutlet.store/][b]UGG Outlet[/b][/url]

 85. gsjjdnaild (23/09/2020) :

  cialis canada buy cheap cialis cialis 10mg

 86. Fehgaliva (23/09/2020) :

  cheapest cialis cialis online pharmacy cialis generic

 87. gshjkwhive (23/09/2020) :

  generic viagra online for sale viagra connect can women take viagra

 88. rbtjoaliva (23/09/2020) :

  canadian pharmacy viagra viagra uk viagra online no prescription

 89. bffnfjhnaild (23/09/2020) :

  buy cheap purchase uk viagra cheap generic viagra viagra soft tablets

 90. droga5.net (24/09/2020) :

  droga5.net

  Chi bộ quân sự cấp xã làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương – Nông thôn mới

 91. vtsgcaywhive (24/09/2020) :

  how long for cialis to work canadian pharmacy cialis daily cialis

 92. UGG Outlet (24/09/2020) :

  [url=http://www.jerseysnba.us.com/][b]NBA Jerseys[/b][/url]

 93. coursework (05/10/2020) :

  Amazing tips. With thanks!

 94. custom writing (06/10/2020) :

  You made your stand pretty clearly.! https://discountedessays.com/

 95. argumentative essay (06/10/2020) :

  Thank you, I value it! https://definitionessays.com/

 96. BryanoSox (07/10/2020) :

  Thank you, Useful stuff.
  how to write a conclusion for a essay writing dissertation professional writer services

 97. DurekEvoto (07/10/2020) :

  Thanks a lot! Loads of posts!
  where can i buy essays online resume writing services dissertation editing services reviews

 98. BryaneSox (07/10/2020) :

  Nicely put. Regards.
  the help essay on racism homework help college application essay writing service

 99. DurekEvoto (09/10/2020) :

  Whoa a lot of awesome information! essays about service how to write a thesis writing the dissertation

 100. AustraliatharD (09/10/2020) :

  Fine forum posts. Thanks.
  canadian pharmacy meds

 101. EllisCib (12/10/2020) :

  Kudos, Terrific stuff! canadian drugs canadian pharmacies that ship to us online pharmacy school

 102. Meliadoma (12/10/2020) :

  Thanks, An abundance of content.
  global pharmacy canada pharmacy price compare

 103. DwayneHooke (13/10/2020) :

  Nicely put. Many thanks. ed meds online without doctor prescription canadian pharmacies-24h canadian online pharmacies legitimate by aarp

 104. Melviadoma (13/10/2020) :

  Great data. Many thanks!
  buy cialis canada pharmaceutical online ordering ed meds online

 105. write my essay (13/10/2020) :

  Position well utilized!. essays help https://dissertationwritingtops.com custom writing review

 106. DurekEvoto (13/10/2020) :

  Incredible a good deal of superb information. good essay writing services dissertation online essay writting

 107. online pharmacy (13/10/2020) :

  Whoa quite a lot of excellent advice.

 108. BryaneSox (14/10/2020) :

  Nicely put. Appreciate it.
  essay writing service legit define thesis best thesis writing services

 109. DirekEvoto (14/10/2020) :

  Amazing facts. Regards. how to write an expository essay papers writing service thesis document

 110. Meliadoma (14/10/2020) :

  You reported that fantastically!
  my canadian pharmacy online pharmacy busted

 111. Melviadoma (15/10/2020) :

  Appreciate it! Plenty of data!
  online pharmacy canadian drug stores online non prescription online pharmacy reviews

 112. EllisCib (15/10/2020) :

  Really many of excellent info! list of approved canadian pharmacies canada pharmacy online canadian viagra

 113. DwayneHooke (16/10/2020) :

  Amazing all kinds of useful material! canada pharma limited canadian pharmaceuticals online pharmacy online store

 114. online pharmacy (16/10/2020) :

  You definitely made your point!

 115. Meliadoma (16/10/2020) :

  You reported this terrifically.
  canadian pharmacies online canadian pharmacy world

 116. DurekEvoto (16/10/2020) :

  Thanks a lot! I enjoy this! how to write college essay paper writing dissertation assistance writing

 117. BryaneSox (17/10/2020) :

  With thanks! Quite a lot of info.
  help write an essay online writing paper help help on writing a personal statement

 118. BrenoSox (17/10/2020) :

  You’ve made your position very effectively!.
  can somebody write my essay essay writing service content writing service

 119. DirekEvoto (17/10/2020) :

  Incredible quite a lot of amazing data! college goals essay essays writing service thesis writers

 120. EllisCib (18/10/2020) :

  Appreciate it. Numerous write ups.
  online medicine order discount best 10 online canadian pharmacies walmart pharmacy online

 121. canadian pharmacies (18/10/2020) :

  canadian pharmacy https://canadiantrypharmacy.com – canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy

 122. DwayneHooke (19/10/2020) :

  This is nicely said. . online pharmacies no prescription canada drugs online canada prescription drugs

 123. canadian pharmacy http://viaciabox.com – prescription drugs without prior prescription canadian pharmacy

 124. writing paper (19/10/2020) :

  Fantastic info, With thanks. how to write a dbq essay https://englishessayhelp.com essay paper writing services

 125. DurekEvoto (19/10/2020) :

  Seriously many of wonderful information! college argumentative essay research dissertation dissertation research

 126. pharmacy online (19/10/2020) :

  Many thanks, A lot of knowledge.

 127. cialis (19/10/2020) :

  Truly tons of wonderful information.
  http://canadian1pharmacy.com generic viagra

 128. Kudos. Plenty of material., kamagra 100mg price https://kamagrahome.com kamagra uk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn