GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


Cư Jút nỗ lực bảo đảm lộ trình sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị cấp cơ sở

Thứ tư - 08/05/2019 15:38

Qua gần 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Cư Jút đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Hơn 1 tháng nay, ông Vũ Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Dong đảm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã. Mang “nhiều vai” đương nhiên khối lượng công việc của ông Thành cũng nhiều hơn hẳn so với trước. Ông Thành chia sẻ: Nhà nước thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nên chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn nhưng tôi sẽ cố gắng hết trách nhiệm để hoàn thành công việc được giao.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Dong Vũ Trung Thành (trái) kiêm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW

Ông Thành là một trong 6 cán bộ UBND xã Nam Dong đang kiêm nhiệm 2 chức danh trở lên. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong Hoàng Văn Tám, sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã đã rà soát lại thực trạng cơ cấu tổ chức ở cấp xã, cấp thôn và ban hành Kế hoạch thực hiện. Từ tháng 8/2018 tới nay, Đảng ủy xã nhiều lần tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 26, ngày 8/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quan điểm chỉ đạo được nêu tại Nghị quyết 18-NQ/TW phù hợp với tinh thần địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Tám cho biết: Trong quá trình tuyên truyền chính sách của cấp trên tại các chi bộ trực thuộc, chúng tôi luôn giải thích rõ rằng việc tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ không chuyên trách đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của xã nhà trong tình hình mới. Nhờ quán triệt sâu sắc, thường xuyên, các cán bộ, đảng viên đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc đổi mới hệ thống chính trị ở cấp cơ sở. Nhiều cán bộ bán chuyên trách đã chủ động xin nghỉ, “nhường” vị trí của mình cho những người có sức trẻ và năng lực tốt hơn.

Hiện tại, Nam Dong còn 12 người hoạt động không chuyên trách ở xã (giảm 9 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW). Xã dự kiến trong quý II/2019 sẽ tinh gọn thêm 1 chức danh nữa để bảo đảm số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã được giao (11 người). Đối với cấp thôn, có 1/19 thôn đã thực hiện tinh gọn với mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn và 19/19 thôn đã sắp xếp Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Cũng như Nam Dong, các xã Trúc Sơn, Đắk D’rông và thị trấn Ea T’ling cũng cơ bản cơ cấu lại tổ chức bộ máy ở cấp xã. Hiện tại, các địa phương này chỉ còn 12 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Cư Jút Nguyễn Tấn Tha, trước khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, có 151 người hoạt động không chuyên trách tại 8 xã, thị trấn (6 xã loại 1 và 2 xã loại 2) của huyện. Theo quy định, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã loại 1 là 11 người và loại 2 là 10 người. Đến cuối tháng 4/2019, số lượng này chỉ còn 112 (giảm 39 người). Huyện Cư Jút dự kiến sẽ hoàn thành việc cơ cấu tổ chức bộ máy cấp xã chậm nhất trong quý III của năm nay.

Đối với cấp thôn, trước khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, toàn huyện Cư Jút có 127 thôn, buôn, bon, tổ dân phố với 1.749 người hoạt động không chuyên trách. Hiện tại, huyện đang thực hiện phương án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập 16 thôn chưa đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đang giảm số lượng không chuyên trách và dự kiến đến năm 2021 sẽ chỉ còn tối đa không quá 5 người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn.

  Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 18-NQ/TW là đến năm 2021  cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn; Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

 

Theo ông Nguyễn Tấn Tha, nhờ rà soát cẩn thận, kỹ lưỡng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng, việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tại địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách trực tiếp chịu ảnh hưởng, điều chỉnh của nghị quyết, các cấp ủy nhận thấy sự đồng tình, ủng hộ cao. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tại Cư Jút còn gặp một số khó khăn như: Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp một số chức danh ở cấp xã, cấp thôn; chế độ, chính sách chưa kịp thời đối với những người kiêm nhiệm nhiều chức vụ…

Ông Tha chia sẻ: Thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm động viên, thuyết phục những người dôi dư trong quá trình sắp xếp và đánh giá, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bố trí phân công các nhiệm vụ phù hợp. Tuy nhiên, các cấp có thẩm quyền cũng nên sớm bổ sung, sửa đổi một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp địa phương thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW hiệu quả, đúng lộ trình đề ra.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn