GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


Lấy ý kiến về xây dựng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố

Thứ năm - 20/04/2017 14:05
Ngày 20/4, Ban Chỉ đạo rà soát đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Ban chỉ đạo 412) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất phương án sắp xếp, bố trí, chế độ, chính sách đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 412 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Công Hùng khẳng định, Ban Chỉ đạo 412 sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp xây dựng bộ máy cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 1.309 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hầu hết các xã, phường, thị trấn bố trí theo số lượng quy định. Một số chức danh được bố trí kiêm nhiệm, bảo đảm mỗi công việc đều có người đảm nhiệm. Mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã được thực hiện theo Nghị quyết số 32 của HĐND tỉnh, tùy vào từng chức danh, dao động từ 0,9-1,10 so với mức lương cơ sở.

Tuy nhiên, việc bố trí số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như hiện nay là dàn trải, chưa phát huy vai trò kiêm nhiệm nên không nâng cao được mức phụ cấp. Một số chức danh công việc rất ít hoặc có thể bố trí người kiêm nhiệm nhưng không thực hiện, dẫn đến tâm lý chây ì, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả công việc hạn chế. Mức phụ cấp còn thấp, chưa bảo đảm để cán bộ yên tâm công tác, gắn bó với chức danh nghề nghiệp.

Toàn tỉnh hiện bố trí 10.503 người hoạt động không chuyên trách ở thôn,buôn, bon, bản, tổ dân phố. Việc chi trả phụ cấp cho đội ngũ này cũng được thực hiện theo Nghị quyết số 32 của HĐND tỉnh, tùy vào từng chức danh công tác. Mặc dù, đội ngũ này đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, sinh hoạt, song qua khảo sát, đánh giá cho thấy, việc bố trí vẫn chưa phù hợp, còn dàn trải, số lượng lớn, không đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cho rằng, Ban Chỉ đạo 412 cần tham mưu Tỉnh ủy nghiên cứu, sắp xếp, bố trí cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo hướng tinh gọn, tăng cường kiêm nhiệm chức danh phù hợp và bảo đảm mỗi công việc phải có người đảm nhiệm nhằm tăng thu nhập, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc được giao. Tỉnh cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và có chế độ đãi ngộ, tăng mức thu nhập thích hợp, cải thiện điều kiện làm việc để họ yên tâm công tác.

Đối với những cán bộ không chuyên trách ở thôn buôn,  bon, bản, tổ dân phố thì cần phải xem xét quy định cụ thể số lượng người theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; điều chỉnh mức phụ cấp bảo đảm công bằng, phù hợp hơn. Các chức danh khác như nhân viên y tế thôn bản, bảo vệ dân phố, công an viên…thì cũng cần nâng mức phụ cấp để yên tâm công tác…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Công Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đây là cơ sở để Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, chọn lựa để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, đề ra những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới nhằm bảo đảm mục tiêu xây dựng bộ máy cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ cơ sở phát huy tốt vai trò và tăng thu nhập để tương xứng với các tỉnh bạn trong khu vực và phù hợp với quy tắc chung của Đảng và Nhà nước.

Nguồn:http://www.baodaknong.org.vn/tin-trong-tinh/lay-y-kien-ve-xay-dung-doi-ngu-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-va-o-thon-buon-bon-ban-to-dan-pho-53214.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn