GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


NHỮNG KẾT QUẢ SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Ở HUYỆN  CƯ JÚT

Thứ sáu - 30/08/2019 14:02
Cư Jút là một huyện biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Đăk Nông. Là một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ khu vực của tỉnh. Qua 10 năm thực hiện “Ngày quốc phòng toàn dân”, huyện Cư Jút  đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới Quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang  ngày càng vững mạnh, chính quy; phối hợp thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cư Jút là một huyện biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Đăk Nông. Là một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ khu vực của tỉnh. Qua 10 năm thực hiện “Ngày quốc phòng toàn dân”, huyện Cư Jút  đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới Quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang  ngày càng vững mạnh, chính quy; phối hợp thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn , nhưng với sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện Cư Jút đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng – quân sự địa phương, xây dựng lực lượng bộ đội tập trung, dân quân tự vệ, dự bị động viên; Trong đó chú trọng dân quân thường trực, dân quân cơ động ở các xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 28  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cư Jút luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng –  An ninh,  xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, góp phần  tạo điều kiện phát triển toàn diện KT-XH ở địa phương.

Thượng tá Ngô Văn Đức – Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Cư jút cho biết: Đơn vị  đã phối kết hợp với các địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác dân vận; thường xuyên tổ chức ra quân giúp dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, kéo điện chiếu sáng , trao tặng bò, gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình neo đơn thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà cửa, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ,… Thông qua những hoạt động nghĩa tình đó đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, cũng cố vững chắc thế trận lòng dân và tô thắm thêm hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Trên cơ sở quán triệt đường lối quan điểm của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân của Đảng; Ban chỉ huy quân sự huyện đã cụ thể hóa sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Với vai trò là cơ quan Thường trực, trong những năm qua Đảng ủy – Ban chỉ huy quân sự huyện Cư jút thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy tổ chức  ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong cấp huyện, hằng năm tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm chặt chẽ. Đặc biệt là công tác phối hợp 3 bên giữa quân sự, Công an và Biên phòng đã làm tốt công tác bám nắm tình hình, trao đổi thông tin, qủan lý địa bàn vùng biên, ngăn ngừa chống xâm nhập và vượt biên trái phép. Đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục Quốc phòng – An ninh nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên không có cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện giao động tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hằng năm tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh huyện Cư Jút đã tuyển chọn cử cán bộ thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng & An ninh do cấp trên tổ chức đạt 100% chỉ tiêu. Trong 10 năm đã cử 198 đồng chí đối tượng 2, đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do cấp trên tổ chức; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 5.891đồng chí, đối tượng 4 và trên 20 ngàn em học sinh ở các trường học trong huyện. Bên cạnh đó, duy trì và thực hiện nghiêm túc hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng Công an, Quân sự; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng – An ninh ở địa phương. Qua đó, tạo được sự chuyển biến  về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ và nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT.

Cùng với đó, Cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện  chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, chất lượng toàn diện của thanh niên nhập ngũ được nâng lên. 10 năm qua toàn huyện đã có 1.493 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bào theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; trong đó xây dựng dân quân tự vệ nồng cốt, đạt tỷ lệ 1,22% tổng dân số toàn huyện . Huyện đã xây dựng được Tiểu đoàn dự bị động viên 622, trong đó đã biên chế được một đại đội cơ động khẩn cấp. Hàng năm lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được duy trì và tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, quân số huấn luyện luôn đạt từ 99% trở lên. Kết quả kiểm tra: 100% các đơn vị đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đơn vị huấn luyện đạt khá, giỏi. Hàng năm chỉ đạo diễn tập cho 25-30% các đơn vị cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực.  Năm 2012 và 2017  tổ chức diễn tập KVPT huyện được Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với những nỗ lực cố gắng và thành tích đã đạt được của, trong  nhiều năm liền Ban chỉ huy quân sự huyện Cư Jút được Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng thưởng nhiều thành tích; đặc biệt năm 2018 được Quân khu 5 tặng đơn vị Quyết thắng. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Cư jút tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, ổn định, lâu dài tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Cư Jút ngày càng  phát triển./.

                                                                                 Tác giả: Hưu Phương

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn