Nông dân Đắk Nông đã bước vào vụ thu hoạch cà phê nhưng thiếu nhân công thu hái trầm trọng

Niên vụ 2021-2022, tỉnh Đắk Nông có trên 145.000 ha cà phê, hồ tiêu cho thu hoạch và cần khoảng trên 280.000 lao động. Trong khi đó, nguồn lao động tại địa phương chỉ đáp ứng khoảng 50%; số còn lại phải thuê mướn từ các địa phương khác. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên số lao động thu hoạch này rất hạn chế; dự báo sẽ thiếu hụt khoảng trên 160.000 lao động so với các năm trước. Chính vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương căn cứ tình hình thực tế để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để hỗ trợ người dân tại địa phương tổ chức thu hoạch, tiêu thụ cà phê, hồ tiêu trên địa bàn đảm bảo được thuận lợi, thông suốt; đồng thời đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình, nhu cầu hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm từ các địa phương; tổng hợp xử lý thông tin cần hỗ trợ trong toàn tỉnh; tìm kiếm thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản đầu ra, đàm phán hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cà phê, hồ tiêu của tỉnh; Chủ động, phối hợp Sở Công Thương kết nối với các doanh nghiệp thu mua, chế biến thúc đẩy khâu tiêu thụ, không để ùn ứ hoặc bị tư thương ép giá; đồng thời, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh giao dịch online.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nắm bắt các nguồn lao động để kết nối với các địa phương; chỉ đạo các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn các cá nhân hiện chưa có việc làm tiếp cận thông tin, thành lập các tổ, nhóm phục vụ công tác thu hoạch cà phê, hồ tiêu tại các địa phương, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: https://www.truyenhinhdaknong.vn