GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC ĐỠ ĐẦU - HỖ TRỢ


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Thứ tư - 11/07/2018 08:34
Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ một số kinh nghiệm của đơn vị trong thực hiện các hoạt động kết nghĩa, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Theo báo cáo, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 7/5/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang đối với bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ đã đạt được những kết quả tích cực, thực sự là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hiện nay, 100% buôn, bon DTTS tại chỗ đều kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị; trong đó, có 90 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh kết nghĩa với 80 buôn, bon. Công tác kết nghĩa góp phần tạo diện mạo mới về mọi mặt cho các buôn, bon DTTS tại chỗ. Đến nay, 100% bon, buôn được kết nghĩa có từ 1-2km đường cứng hóa, có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa cộng đồng, có trường hoặc lớp mẫu giáo.

Trong phát triển kinh tế, bà con DTTS từng bước chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đa số các buôn, bon được kết nghĩa được công nhận buôn, bon văn hóa, Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã huy động gần 50 tỷ đồng và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, quần áo…để hỗ trợ cho đồng bào DTTS. Hệ thống chính trị cơ sở tại các bon, buôn tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, an ninh trật tự được giữ vững.

Công tác kết nghĩa góp phần tạo diện mạo mới về mọi mặt cho các buôn, bon DTTS tại chỗ

Tuy nhiên, công tác kết nghĩa vẫn còn những hạn chế như một số nội dung, chương trình kết nghĩa của một số cơ quan, đơn vị còn mang nặng tính hình thức; chưa quan tâm đúng mức đối với công tác kết nghĩa nên hiệu quả chưa cao. Một số buôn, bon chưa hiểu hết về mục đích, ý nghĩa của công tác kết nghĩa, còn tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ. Hiện nay, hộ nghèo trong đồng bào DTTS tại chỗ còn cao, gấp 3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh. 90/149 bon, buôn DTTS tại chỗ thuộc diện đặc biệt khó khăn…

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Huy biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kết nghĩa với các bon, buôn đồng bào DTTS, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy nhấn mạnh, công tác kết nghĩa là chủ trương đúng đắn và kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với bà con DTTS tại chỗ đặc biệt khó khăn

Đồng chí Cao Huy nhấn mạnh, công tác kết nghĩa là chủ trương đúng đắn và kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các buôn, bon DTTS tại chỗ đặc biệt khó khăn. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục duy trì và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết nghĩa theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Cùng với tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình kết nghĩa với buôn, bon đồng bào DTTS cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hiện nay, các cơ quan, đơn vị cần gắn công tác kết nghĩa với chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát quy chế kết nghĩa, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động về ý nghĩa của công tác kết nghĩa, xem việc giúp đỡ đồng bào DTTS cũng chính là giúp đỡ người thân của mình.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn