GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG


Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất

Thứ tư - 08/03/2017 13:56
Trong thời gian qua, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) luôn đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã có những chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, đúng trọng tâm, trọng điểm.

 

Đường giao thông thôn 4, xã Đắk R’măng được xây dựng bằng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn

Xác định rõ “thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” các cấp, ngành, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện luôn thực hành phương châm “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi đua, năm 2017, UBND huyện đã ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước, nội dung kế hoạch được triển khai, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị địa phương và đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. Từ đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự hưởng ứng, tham gia của người dân trong huyện.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với Mặt trận, đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền giáo dục để công chức, viên chức nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng; kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

Theo đó, huyện Đắk Glong đã phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua tiêu biểu như: Công tác tuyên truyền và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua Đắk Glong ra sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển”…

Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phong trào thi đua “hai tốt” (dạy tốt, học tốt), “hai không” (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục), xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Phong trào thi đua được xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp bon N’Ting, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) cụ thể hóa bằng việc chuyển đổi đất hoa màu kém hiệu quả sang trồng khoai lang cho thu nhập cao hơn

Thực hiện chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa UBND huyện với Ban Dân vận Huyện ủy về đấy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã phát hiện, khen thưởng nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào. Hay như trong phong trào thi đua “Đắk Glong ra sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp, ngành, địa phương đã linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện hiệu quả chương trình. Đến nay, các xã đã tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm 2018.

Tương tự, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, UBND huyện phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp chỉ đạo các cấp hội cơ sở tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức cho các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Vì vậy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng trong xây dựng gia đình văn hóa và nếp sống văn hóa nơi công cộng.

  Kết quả phong trào thi đua trong năm 2017, toàn huyện có 18 tập thể lao động xuất sắc, 3 tập thể, 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 4 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đối với cấp cơ sở, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 298 cá nhân; 140  tập thể và 852 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 150 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở… Ngoài ra, thời gian qua, huyện cũng thường xuyên khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh truy bắt tội phạm; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông… 

 

Theo ông Vũ Tá Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, các phong trào thi đua ở huyện đã có những đổi mới tích cực cả về nội dung và hình thức, tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của công chức, viên chức và nhân dân. Công tác khen thưởng được công khai, minh bạch, thực chất, chính xác và kịp thời, đúng đối tượng và có tính nêu gương, tính giáo dục cao, thực sự là động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018, huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Đẩy mạnh lao động, sản xuất ngay từ ngày đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn