GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG


Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”

Thứ hai - 24/04/2017 13:56
Phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất.

 

Ngày 24/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2016 và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, công tác TĐKT của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát động đến từng đơn vị, địa phương với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tiêu chí cụ thể, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực và phát huy có hiệu quả. Các phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng truy tặng  danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” của Chủ tịch nước cho thân nhân của các mẹ Việt Nam anh hùng

Công tác khen thưởng đã được các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ kịp thời. Quy trình thủ tục xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều cấp, ngành, đơn vị đã chú trọng nhiều hơn đến việc khen thưởng cho cá nhân là người lao động, sản xuất, công tác trực tiếp. Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp được quan tâm kiện toàn, ngày càng thể hiện vai trò, vị trí của mình đối với công tác TĐKT.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân, tập thể

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện theo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan TĐKT. Năm 2016, toàn tỉnh có 73 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; 1421 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh khen thưởng.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Tuy nhiên, công tác TĐKT vẫn còn những hạn chế như: phong trào thi đua ở một số nơi không được duy trì thường xuyên, thiếu đồng bộ; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa cao; biện pháp tuyên truyền còn hạn chế làm giảm động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. Kết quả khen thưởng của tỉnh còn hạn chế về số lượng. Tỷ lệ khen thưởng cho các đối tượng là người lao động trực tiếp chưa cao. Việc khen thưởng ở một số đơn vị còn thiếu chính xác, chưa kịp thời…

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “sau mỗi đợt thi đua phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm”, hội nghị này là dịp để các cấp, ngành, đơn vị cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được sau 1 năm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung giao ước thi đua; đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2017, làm cơ sở thúc đẩy phong trào thi đua của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Hai là, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT. Ba là, các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các vấn đề cấp bách để tổ chức, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề. Bốn là, nghiên cứu đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác TĐKT, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh khen thưởng tràn lan. Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Các cơ quan truyền thông của tỉnh mở thêm chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời lượng để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí K’Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng phát huy trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí K’Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho cá nhân

Cũng tại hội nghị, đại diện cụm trưởng, khối trưởng các cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Tặng Cờ thi đua  năm 2016 của UBND tỉnh cho 28 tập thể

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước như: Truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” của Chủ tịch nước cho thân nhân của các mẹ: Đàm Thị Rao, ở xã Đắk D’rông (Chư Jút), Trần Thị Kiều, Dương Thị Cái ở thị trấn Kiến Đức và Vương Thị Phượng ở xã Đắk Wer (Đắk R’lấp), Ngô Thị Sắc ở xã Đức Xuyên (Krông Nô); Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể, 1 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể; Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 15 cá nhân; Tặng Cờ thi đua  năm 2016 của UBND tỉnh cho 28 tập thể.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/chinh-tri/tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2016-va-truy-tang-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-ba-me-viet-nam-anh-hung-53282.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn