GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đắk Nông

Thứ sáu - 24/06/2022 10:40

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

QĐ 1037 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

QĐ 1038 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thuận An huyện Đắk Mil

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có chất lượng và hiệu quả hơn; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và các quy định của Trung ương, ngày 22/6/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành gồm 19 tiêu chí với 57 chỉ tiêu và được chia làm 02 nhóm xã (nhóm các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và nhóm xã còn lại). Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu do Thủ tướng quy định cụ thể và các Bộ, ngành công bố chỉ tiêu thì áp dụng ở mức tối thiểu của khu vực Tây nguyên. Còn đối với 9 tiêu chí với 13 chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định  thì UBND tỉnh đã quy định cụ thể chỉ tiêu, mức độ đạt cho từng nhóm xã trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 được ban hành bao gồm 19 tiêu chí với 75 chỉ tiêu để áp dụng chung cho tất cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại các quyết định, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí, cụ thể:

Giao các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý Nhà nước hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của tỉnh; các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm cập nhật các hướng dẫn mới của các bộ, ngành để hướng dẫn triển khai phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

          Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp hướng dẫn của các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề phát sinh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

          Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025 chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá thực trạng và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

          Việc xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của năm trước được thực hiện chậm nhất vào Quý I của năm sau./.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn