Lực lượng Công an đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho ông K’Biêng.

 

Lực lượng Công an đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho bà H’Yộ.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong năm 2019, Công an huyện Đắk G’long đã làm các thủ tục cấp, phát CMND cho 2.967 trường hợp, trong đó tổ chức nhiều đợt cấp CMND lưu động cho 965 trường hợp tại các xã Quảng Sơn, Đắk Ha và Quảng Hòa. Đặc biệt có nhiều trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn được cán bộ Công an huyện đến tận nhà làm các thủ tục cấp, đổi CMND.

Việc cấp phát CMND tại cơ sở để phục vụ nhân dân vừa rút ngắn thời gian các khâu cấp phát, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khỏi đi lại xa, chờ đợi lâu. Đồng thời, phát hiện, xác minh những trường hợp khai sai lệch thông tin, bảo đảm cấp phát CMND cho người dân chính xác, đúng quy định”.

Nguồn: http://cand.com.vn