GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Đắk Nông: Chú trọng đào tạo nghề cho người dân trong phong trào xây dựng NTM

Thứ hai - 02/10/2017 13:48
Ngoài công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tỉnh Đắk Nông cũng rất chú trọng đến việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
 

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển sản xuất đem lại thu nhập cao; các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng được thành lập mới và hoạt động hiệu quả, từng bước giải quyết công ăn, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; đồng thời góp phần hỗ trợ địa phương đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Để có được thành quả trên, hằng năm UBND tỉnh Đắk Nông đã mở nhiều lớp tập huấn, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Cụ thể, trong năm 2017, tỉnh Đắk Nông có kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gần 4000 người. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã tổ chức đào tạo cho gần 2000 người, đạt 52% kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng kinh phí được phân bổ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh Đắk Nông có 262 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực; 91 Hợp tác xã đang hoạt động; 918 trang trại, tăng 17 trang trại so với năm 2016.

Trước đó, trong năm 2016, với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, tỉnh Đắk Nông đã phân bổ 2,4 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường; hỗ trợ phân bón cho các hộ dân đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng mô hình hỗ trợ thùng rác cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Cũng trong năm 2016, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 24 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với kinh phí 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ.

Tính xa hơn, trong 5 năm từ 2011-2015, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trên 300 lớp đào tạo nghề cho 10.500 lao động.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn