GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Đắk Nông: Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu - 02/12/2022 09:23

 

Chiều ngày 01/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Lê Trọng Yên – Tỉnh Ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; đồng chí Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đồng chủ trì.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), điểm cầu chính tại Hội trường UBND tỉnh; 08 điểm cầu tại trụ sở UBND 08 huyện, thành phố Gia Nghĩa và 60 điểm cầu tại trụ sở UBND 60 xã với hơn 1.400 đại biểu từ các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và ban phát triển thôn, bon trên địa bàn tỉnh tham dự.

Ảnh: Điểm cầu chính Hội trường UBND tỉnh Đăk nông

Chương trình Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai một số nội dung như: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2022; triển khai Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; triển khai 06 Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Chương trình về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới); triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022. Đồng thời tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng thảo luận đề xuất các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở./.

Tin, ảnh: Lang Văn Nghĩa – Văn phòng NTM tỉnh

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn