GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Đảng bộ huyện Cư Jut gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển Kinh tế-Xã hội

Thứ tư - 30/12/2020 10:59

Đảng bộ huyện Cưjut hiện có 3.126 đảng viên sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở Đảng. Nhằm tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện Cưjut đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để lãnh đạo định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình chung .

Một góc trung tâm huyện Cư Jút

Xác định thực hiện tốt công tác cán bộ là khâu quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Cưjut luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Cưjut đã tiến hành rà soát, bổ sung và đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng; khuyến khích, hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập.  Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Cùng với đó, công tác đánh giá, nhận xét cán bộ cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện, nhất là đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.  Quy trình bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc và công khai theo chủ trương chung, nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Song song với công tác cán bộ, hoạt động kiểm tra, giám sát được Đảng bộ huyện Cưjut thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xác định đúng phương hướng, phương châm và có trọng tâm, trọng điểm.  

Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Cưjut đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; phát triển kinh tế-xã hội. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện CưJut đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội.  Từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, kinh tế-xã hội của huyện Cưjut tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá.  Trong giai đoạn 2015-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế  bình quân hàng năm đạt  trên 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực,  với tỷ trọng CN-TTCN-XD chiếm 40%, TMDV 35%,  nông nghiệp chiếm 25%.  Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn  8.624 tỷ đồng , vượt 18% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra . Tổng nguồn vốn xã hội huy động cho nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện đạt trên 766 tỷ đồng.  Thu ngân sách  bình quân hàng năm tăng khoảng 12,3 %.  Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 45  triệu đồng, tăng  gấp 1,5 lần so với năm 2015;  tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm 1,8% so với năm 2019.  Tổng sản lượng lương thực trên 120 ngàn tấn .

Nông dân CưJút chú trọng phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được trên 145 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình xây dựng NTM, trong đó huy động đóng góp của nhân dân và các doanh nghiêm gần 110 tỷ đồng.  Nhờ vậy, năm 2020 huyện CưJút đã xây dựng thêm 2 xã là CưK’Nia và EaPô đạt cuẩn NTM, bình quân các xã trong huyện  đạt 18,4 tiêu chí; hiện có 6/7 xã đạt chuẩn NTM.    Cùng với đó, lĩnh vực quốc phòng an ninh luôn được bảo đảm; cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; các khiếu nại, tố cáo của nhân dân được tập trung giải quyết; đời sống người dân ổn định và từng bước được nâng cao.  

 Giao thông nông thôn ở huyện Cư Jút

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ huyện Cưjut sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là bảo đảm ổn định tình hình, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với huy động mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kết hợp phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Huyện chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của BCT,…  

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua sẽ tiếp tục là cơ sở, động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Cưjut có những đổi mới; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tác giả: Hưu Phương

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn