GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thứ sáu - 08/12/2017 13:40
Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1865/QĐ-TTg về giao Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 cho các Bộ, ngành và địa phương.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 cho tỉnh Đắk Nông như sau:

          Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

          – Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến năm 2020: 18 xã, đạt 29,5%.

          – Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã: 13,04 tiêu chí/xã.

          Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:

          – Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo cụ thể theo hàng năm như sau: Năm 2016 giảm 0,06%; từ năm 2017 – 2020 mỗi năm giảm 2%.

          – Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giai đoạn 2016 – 2020: 1,61%.

Kiểm tra, sà soát các xã có khả năng đạt chuẩn năm 2018

          Để thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện các Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 đối với tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

          – Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch giao là 545.400 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 421.300 triệu đồng (đã bao gồm 34.000 triệu đồng vốn Trái phiếu Chính phủ giao năm 2016); Vốn sự nghiệp là 124.100 triệu đồng.

          – Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Kế hoạch giao là 270.209 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển là 194.200 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 76.009 triệu đồng); trong đó:

          Chương trình 30a: Kế hoạch giao là 18.744 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 16.359 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 2.385 triệu đồng.

          Chương trình 135: Kế hoạch giao là 241.578 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 177.841 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 63.737 triệu đồng.

Bài :Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn