Các hộ dân tự phát nuôi cá lồng trên lòng hồ Tà Đùng
 

Theo thống kê, hiện trên lòng hồ Tà Đùng có khoảng 30 hộ dân sinh sống trên các nhà bè nổi, trong đó, có 12 hộ nuôi cá lồng bè tại các eo, ngách giữa các đảo. Các hộ này thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng, vì vậy gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Qua khảo sát, các hộ sinh sống theo cụm từ 2 – 5 hộ tại các eo, ngánh, hầu hết là nhà tạm, không kiên cố, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái. Do đó, việc khoanh vùng là rất cần thiết để thuận lợi cho công tác quản lý, hạn chế tối thiểu sự tác động đến môi trường sinh thái. Theo đó, dự kiến đề xuất khoanh định khu vực nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Tà Đùng có diện tích khoảng 160ha, độ sâu từ 80 -100m.

Đoàn công tác gặp gỡ, trò chuyện với các hộ dân sống trên khu vực lòng hồ Tà Đùng

 

Sau khi đi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên kết luận: Giao UBND huyện Đắk Glong tuyên truyền, vận động và ký cam kết với các hộ dân sinh sống, nuôi cá lồng trên lòng hồ Tà Đùng phải có phương án nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường và sớm có kế hoạch di dời ra khỏi khu vực lòng hồ. Về trình tự thủ tục, hồ sơ phải chặt chẽ và phải nắm được nhân khẩu của mỗi gia đình. Đồng thời giao Sở NN&PTNT nghiên cứu nuôi các loại cá đặc sản của Tây Nguyên để thu hút du lịch như cá lăng, bống, chình theo hình thức tự nhiên, hạn chế nuôi lồng bè để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên kết luận không đồng ý mở rộng quy mô nuôi thủy sản trên hồ Tà Đùng
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, UBND tỉnh không khuyến khích, không đồng ý cho mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Tà Đùng, đặc biệt phải giữ cảnh quan hồ Tà Đùng thật tốt để thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

T/h: Tuấn Bình – Thành Lam