GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ năm - 21/04/2022 08:52

Chiều 20/4, Sở VHTT-DL và các cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp-PTNT, Trại giam Đắk P’lao tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025.

Ký kết giữa Sở VHTT-DL và Trại giam Đắk P’lao

Chương trình phối hợp hoạt động tập trung vào các nội dung: xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện trong Trại giam Đắk P’lao giai đoạn 2021-2025.

Ký kết giữa Sở VHTT-DL và Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp- PTNT

Chương trình phối hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần duy trì, củng cố, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn