Đến nay, cả nước có khoảng 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (tăng 4,9% so với cuối năm 2022); Có 283 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (tăng 28 đơn vị so với cuối năm 2022, chiếm 43,9% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM (tăng 04 tỉnh so với cuối năm 2022). Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 đạt khoảng 98%; vốn đầu tư công năm 2023 đạt khoảng 76%. Tính đến tháng 4/2024, nguồn vốn đầu tư công các năm trước chuyển sang thực hiện năm 2024 đã giải ngân được 12%; Đối với nguồn vốn của năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 22% kế hoạch…

Trên đây là những con số được đưa ra trong báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023, Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2024 tại Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức sáng 25/4 tại Hà Nội.

W-dieu-phoi-nong-thon-moi-1.jpg
Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thông tin từ báo cáo cũng cho biết, bên cạnh nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết ở cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững như xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, phát triển du lịch nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng NTM gắn với đô thị hóa… Trong năm 2024, phấn đấu cả nước có khoảng 80% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 32% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; có ít nhất 290 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; khoảng 11.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện, còn một số vướng mắc, hạn chế cần phải tháo gỡ, một số vấn đề mới nảy sinh… Vì vậy cần tập trung đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về một số kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025; về phương hướng triển khai Bộ tiêu chí nông thôn mới về lĩnh vực khám, chữa bệnh Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế. Đại diện các địa phương cũng có các báo cáo, trao đổi về giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương; Kế hoạch và giải pháp xây dựng đơn vị cấp tỉnh đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Đánh giá kết quả và giải pháp trọng tâm thúc đẩy tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn khó khăn; Kế hoạch và giải pháp trọng tâm triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Đánh giá kết quả triển khai Chương trình chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, Bộ NN&PTNT rất mong muốn nhận được ý kiến phát biểu liên quan đến chất lượng của chương trình NTM cũng như công tác điều hành. Đặc biệt cần phân tích chi tiết 19 tiêu chí cụ thể để xem có vấn đề gì cần tháo gỡ. Theo thứ trưởng Trần Thanh Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình bao trùm thể hiện ở 19 tiêu chí bao trùm toàn diện. Thời gian còn lại của giai đoạn 2021-2025 không nhiều, trong khi khối lượng các mục tiêu, nhiệm vụ cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành là rất lớn, vì vậy ngay trong năm 2024, Thứ trưởng Nam đề nghị các đơn vị cần phải có những giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững…

Nguồn: https://vietnamnet.vn/quyet-liet-nang-cao-chat-luong-xay-dung-nong-thon-hieu-qua-va-ben-vung-2274929.html