GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin (kỳ 2): Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Thứ sáu - 03/06/2022 11:06

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh Đắk Nông xác định trong thời gian đến là tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa XII, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cấp ủy đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung mở lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức.

Đồ họa: Phan Tân

Cấp ủy các cấp chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cấp ủy các cấp quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đi vào cuộc sống, bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với thực tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng, chú trọng về văn hóa, đạo đức.

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” phải quán triệt, thảo luận làm rõ những nội dung mới. Mục tiêu không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân-nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh nghiêm túc tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cấp ủy các cấp theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, người dân quan tâm.

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 3 năm thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp phải thường xuyên quán triệt, nhận thức một cách sâu sắc và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm công tác xây dựng Đảng đã nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh là: Xác định công tác tư tưởng là nền tảng; công tác tổ chức cán bộ là động lực; công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm.

Cán bộ xã Đắk Gằn (Đắk Mil) thường xuyên bám cơ sở nắm bắt tình hình trồng, tiêu thụ xoài của người dân trên địa bàn

Triển khai thực hiện nghiêm túc

Triển khai kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cấp mình.

Bí thư Huyện ủy Cư Jút Nguyễn Tuấn Phúc cho biết: “Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng bộ huyện Cư Jút tiếp tục triển khai quyết liệt để tạo sự chuyển biến sâu sắc. Cụ thể, trên cơ sở kết luận của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Cư Jút đã xây dựng kế hoạch, chú trọng việc quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền cũng như chỉ đạo thực hiện sát với điều kiện thực tế của huyện. Hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị xây dựng cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện để làm cơ sở cuối năm đánh giá, xếp loại”.

Báo Người Lao động trao tặng Cờ Tổ quốc cho các đồn biên phòng và người dân khu vực biên giới tỉnh

Bí thư Huyện ủy Đắk Glong Vũ Tiến Lư khẳng định: “Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt, học tập một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt qua các điểm cầu từ huyện đến xã. Thông qua đó, tất cả đội ngũ bí thư, phó bí thư và cấp ủy, các chi bộ đều được quán triệt một cách cụ thể, làm tiền đề triển khai đến cán bộ, đảng viên một cách sớm nhất, tốt nhất, để hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Tương tự, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Mil Nguyễn Văn Khuyến cho hay, nhiệm vụ xuyên suốt năm 2022 và những năm tiếp theo của huyện Đắk Mil là gắn thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Kết luận 21 của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đắk Mil tập trung triển khai thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình từ huyện đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Đi đôi với đó, huyện tập trung phát huy thật tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/xay-dung-dang/tap-trung-xay-dung-chinh-don-dang-cung-co-niem-tin-ky-2-nhiem-vu-trong-tam-xuyen-suot-93311.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn