GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin: Nhận thức, trách nhiệm được nâng lên

Thứ hai - 30/05/2022 14:01

Bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa  XII) đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ.

Nhìn thẳng vào sự thật

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Cùng với học tập, nghiên cứu, quán triệt, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản để triển khai, thực hiện, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra, động viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (tháng 2/2021)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Đề án 05 và Quy định số 09-QĐi/TU “Về nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thực chất hơn, bảo đảm dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh.

Từ năm 2016 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu 21 tập thể và 15 cá nhân để kiểm điểm, đánh giá, làm rõ thêm những vấn đề liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong quá trình kiểm điểm, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách địa bàn, đại diện các ban đảng tham dự, theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân địa bàn phụ trách.

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các địa phương tiến hành giới thiệu một số tập thể, cá nhân có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thuộc cấp mình quản lý để gợi ý nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Việc giải quyết dứt điểm các sai phạm liên quan đến xây dựng đường giao thông nông thôn của cấp ủy, chính quyền xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) góp phần củng cố niềm tin trong dân

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Một thực tế, khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kết quả tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân thì nhận thấy hầu hết việc nhận diện, đánh giá còn chung chung, không ai dám nhận mắc các biểu hiện suy thoái, chỉ ghi là có hoặc chưa có. Vì vậy, sau khi chỉ đạo các địa phương, đơn vị góp ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu và cụ thể hóa từ 27 biểu hiện thành 85 biểu hiện nhỏ hơn để dễ “soi chiếu” tổ chức thực hiện. Đây được đánh giá là cách làm sáng tạo của Tỉnh ủy.

Đối với các cấp ủy đảng trực thuộc đã có một số cách làm hay, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Đơn cử, các cấp ủy đảng đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giới thiệu kiểm điểm. Trọng tâm là việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, sử dụng đất đai và môi trường; khai thác lâm sản; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý cán bộ quản lý lãnh đạo ở các cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua đó kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những trường hợp vi phạm.

Từ sự vận động của cấp ủy, chính quyền phường Quảng Thành (Gia Nghĩa), nhiều hộ dân đã hiến đất xây dựng hạ tầng trên địa bàn

Mặt khác, để thường xuyên kết hợp việc rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh cách mạng, đạo đức, lối sống, không sa vào các biểu hiện suy thoái, một số đảng bộ đã có cách làm sáng tạo, kết hợp việc thực hiện nghị quyết với việc triển khai một số phong trào.

Cụ thể, phong trào “Người tốt – việc tốt” của các huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil, Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh; mô hình “Thắp sáng quê hương”, “Camera an ninh” của huyện Đắk R’lấp; mô hình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân” của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh.

Huyện ủy Đắk Song tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ hằng tháng, bằng việc kể các câu chuyện về Bác Hồ, kết hợp biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhiều bài học kinh nghiệm

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được nâng lên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có sự quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cơ bản đạt yêu cầu đề ra, với tinh thần “tự soi, tự sửa”. Báo cáo tự kiểm điểm của tập thể và cá nhân cơ bản đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục.

Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Điểm nóng phá rừng, lấn chiếm đất rừng hai bên quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn các xã Quảng Sơn, Đắk Ha (Đắk Glong) đã và đang được địa phương tập trung giải quyết

Cụ thể, quá trình thực hiện phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả. Việc tổ chức, quán triệt, học tập nghị quyết cần kịp thời, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thường xuyên. Cấp ủy đảng các cấp, người đứng đầu thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, nắm chắc tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên cần được tăng cường, nhất là quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao để làm gương cho cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Nơi nào cấp ủy, người đứng đầu quyết liệt, có năng lực, trình độ, tâm huyết, có sáng kiến, tư duy mới thì nơi đó chỉ đạo triển khai các nội dung chỉ thị, nghị quyết đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thực hiện tốt; trong đó, chú trọng giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp; hết sức coi trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát để qua đó phòng ngừa, răn đe. Đồng thời, tập trung khảo sát, phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với những nơi, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm.

  Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 3 năm thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn